Medical Newsletter NBC

Displaying from 1 to 5 of 26 news.

Foods to boost immunity after Covid-19

Eggs are a protein-rich food, an important nutrient needed to help patients recover from Covid-19 faster.

Ngày đăng: 13/05/2022

HAPPY HOLIDAY 30/4 - 1/5 REALLY SAFE AND MEANING!

Kỳ nghỉ lễ 30/4 & 1/5 năm nay đang tới gần, trong khi đó tất cả anh chị em sẽ có lịch trình nghỉ lễ khác nhau và đa dạng. Rất khó khăn trong quá trình kiểm soát dịch bệnh.

Ngày đăng: 29/04/2022

Food helps to nourish the brain for F0 to recover from illness

A healthy diet will help restore the body, improve memory, prevent dementia, and accelerate the recovery of the brain after Covid-19.

Ngày đăng: 25/04/2022

Vietnam is on the list of countries with reduced travel recommendations by the US due to Covid-19

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 18/4 thông báo đã giảm khuyến cáo đi lại do Covid-19 đối với khoảng 90 điểm đến quốc tế bao gồm Việt Nam.

Ngày đăng: 21/04/2022

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19

Trong công văn 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022, Bộ Y tế đã điều chỉnh định nghĩa về ca bệnh COVID-19. Theo đó, F1 không còn phải cách ly.

Ngày đăng: 18/04/2022