News & Events from NBC

Displaying from 1 to 5 of 336 news.

"Pink drop of love" - "Voluntary Blood Donation" Festival in 2022

On September 30, Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), Vietnam Textile and Garment Trade Union (DMVN Trade Union), Vietnam Textile and Apparel Association (Vitas) in collaboration with Cho Ray Hospital organized the "Blood Donation Day" volunteering" in 2022. With the theme "Pink drops of love",...

Ngày đăng: 03/10/2022

NBC đồng hành cùng Chương trình “Mẹ đỡ đầu– Kết nối yêu thương”

Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Tổng Công Ty CP May Nhà Bè - NBC đã tham gia hỗ trợ chăm lo cho các em mồ côi do covid-19 trong chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương” được tổ chức bởi Ban Công tác phía Nam (TƯ Hội LHPN Việt Nam) phối hợp...

Ngày đăng: 20/09/2022

NBC tiếp tục triển khai tiêm vaccine mũi 4

Ngày 07/09/2022 Tổng Công ty Cổ Phần May Nhà Bè – NBC tiếp tục triển khai tiêm bổ sung vắc xin Covid 19 mũi 4 lần 3 cho các cán bộ, công nhân viên và người lao động. Tổ công tác phòng chống dịch của Tổng Công ty đã chuẩn bị đầy đủ, kỹ...

Ngày đăng: 08/09/2022

A group of students came to visit and learn about Nha Be Garment Corporation

Last week, Center for Vietnam and Southeast Asian Studies. University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City organizes a summer program for students from the University of Innsbruck, Austria in 2022.

Ngày đăng: 01/09/2022

NBC Center for Innovation & Technology Development "Applying improvements to increase labor productivity"

NBC's Center for Innovation & Technology Development is growing day by day, demonstrating NBC's determination in researching and improving technology, linking research with practice and making the most of resources for development goals. .

Ngày đăng: 10/08/2022