Newsletter subscription

Đăng ký nhận tin

Displaying from 1 to 5 of 1 news.

Ra mắt chuyên trang điện tử về Hiệp định CPTPP

Chuyên trang có giải thích những cam kết hoặc nội dung chính mà Việt Nam đã cam kết trong Hiệp định CPTPP. Những giải thích này sẽ là thông tin tham khảo hữu ích.

Ngày đăng: 13/03/2019