NBC MEDIA AND BRANDING CENTER

MEDIA AND EVENT EXECUTIVE

Ngày đăng: 12/09/2023

NHÂN VIÊN PHÒNG LAB

Ngày đăng: 25/05/2023

NBC TUYỂN DỤNG 2023

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỜI TRANG

Ngày đăng: 27/03/2023

NBC TUYỂN DỤNG 2023

NHÂN VIÊN MAY MẪU (PHÒNG KỸ THUẬT)

Ngày đăng: 27/03/2023

TRUNG TÂM THỜI TRANG NOVELTY TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỜI TRANG

Ngày đăng: 27/03/2023