Nhân viên Soi Vải

JOB OVERVIEW
Quantity 1
Gender 2
Age 3
Level 4
Salary 5
Work location 6123123123
Duration 11/01/2023
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
  • Lương nhân viên chính thức : Từ 8 Đến 10 triệu
  • Lương nhân viên chính thức : Từ 8 Đến 10 triệu
  • Lương nhân viên chính thức : Từ 8 Đến 10 triệu
  • Lương nhân viên chính thức : Từ 8 Đến 10 triệu
  • Lương nhân viên chính thức : Từ 8 Đến 10 triệu
Other position
Nhân viên Kinh Doanh Thời Trang

Position: TP. Hồ Chí Minh

Quantity: 03

Công nhân May & Ủi

Position: TP. Hồ Chí Minh

Quantity: 03

Nhân viên Truyền Thông – Sự Kiện

Position: số 4 đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Quantity: 01

Nhân viên phòng Lab

Position: TP. Hồ Chí Minh

Quantity: 01

Nhân viên may mẫu ( phòng kỹ thuật)

Position: TP Hồ Chí Minh

Quantity: 1