Danh hiệu và giải thưởng

    1995 - 2002: Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba

    1996 - 2012: Hàng Việt Nam chất lượng cao (Báo Sài Gòn Tiếp thị tổ chức; người tiêu dùng bình chọn)

    1998 - 2012: Cờ thi đua của Chính phủ

    2004: Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động do thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới

    2004 - 2012:
     - Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May- Da Giày VN (top 10)
     - Doanh nghiệp tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam (Thời báo Kinh tế Sài Gòn và Hiệp hội Dệt may Việt Nam đồng tổ chức hàng năm)

    2006: Huân chương Độc lập hạng nhất

    2008 - 2010 - 2012:
     - Top 45 Thương hiệu quốc gia (Vietnam Value; Bộ Công thương chủ trì)
     - Doanh nghiệp xuất sắc toàn diện châu Á - Thái Bình Dương

    2009 - 2012:
     - VNR500 - (500 DN lớn nhất VN)
     - Sao Vàng Đất Việt
     - Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May- Da Giày VN (top 10)
     - Thương hiệu Kinh tế đối ngoại Uy tín
     - Hàng VN chất lượng cao

    2010:
     - VNR500 - (500 DN) lớn nhất VN
     - Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May- Da Giày VN (top 10)
     - Sao Vàng Đất Việt
     - Cờ thi đua của Chính phủ
     - Hàng VN chất lượng cao

    2011 - 2012:
     - Thương hiệu quốc gia (2 năm 1 lần)
     - VNR500- 500 DN lớn nhất VN
     - Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May- Da Giày VN (top 10)
     - Sao Vàng Đất Việt
     - Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
     - Hàng VN chất lượng cao
     - Cờ thi đua của Chính phủ

    2013:
     - VNR500 - (500 DN) lớn nhất VN
     - Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May VN (top 10 - thứ 2)
     - Sao Vàng Đất Việt
     - Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
     - Hàng VN chất lượng cao
     - Cờ thi đua của Chính phủ

    2014:
     - Thương hiệu quốc gia 2014 (2 năm 1 lần)
     - VNR500- 500 DN lớn nhất VN
     - Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May VN (top 10 - thứ 2)
     - Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
     - Hàng VN chất lượng cao
     - Cờ thi đua của Bộ công thương

    2015:
     - Cờ thi đua của Chính Phủ
     - Sao vàng đất Việt
     - Hàng VN chất lượng cao
     - Thương hiệu mạnh
     - VNR500- 500 DN lớn nhất VN
     - Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín

    2016:
     - Cờ thi đua của Chính Phủ
     - Thương hiệu mạnh Việt Nam 2016
     - Thương hiệu Quốc gia
     - Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu 2016
     - VNR500 -500 DN lớn nhất VN

    2017:
     - Cờ thi đua của Chính Phủ
     - Thương hiệu mạnh Đất Việt 2017
     - Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu 2017
     - VNR500 - 500 DN lớn nhất VN
     - Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
     - Hàng VN chất lượng cao