Mô hình tổ chức

ndb-here

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Mời xem trang Cơ cấu quản trị điều hành thuộc mục Quan hệ cổ đông

Công ty con

  CTCP May Gia Lai

  CTCP May Đà Lạt.

  CTCP May Bình Định

  CTCP May An Nhơn

  CTCP May Tam Quan

  CTCP May Bình Thuận - NB

  Công Ty TNHH Giặt Tẩy Nhà Bè

  CTCP May Nhà Bè - Hậu Giang

Các đơn vị sản xuất

  Khu I

  Khu II

  XN May Bảo Lộc

  XN May Kontum

Văn phòng công ty

  Trung Tâm Phát Triển Thị Trường

  P. Sản xuất

  P. Sale

  P. FOB

  P. ODM

  P. Kế toán tài chính

  P. Kỹ thuật

  P. Quản trị chất lượng

  P. LEAN

  P. Công nghệ & phát triển

  P. Lao động - tiền lương

  P. Hành chính nhân sự

  P. Bảo vệ

  P. Dự án

  Ban đời sống

  TT. Thời trang De Celso

  TT. Thời trang Mattana

  TT. Thời trang Novelty

  TT. Đồng phục NBC

  TT. Hệ thống Công Nghệ Thông Tin

  TT. Truyền thông Thương Hiệu

Công Ty LDLK

  CTCP Đầu tư & Phát triển DV - TM Nhà Bè (NBC Logistics)

  CTCP May 9

  CTCP Tư vấn Công nghệ Nhà Bè

  CTCP Xây lắp Công nghiệp Nhà Bè

 CTCP May Sông Tiền

 CTCP SX - TM - DV Hưng Phát

 CTCP Bán lẻ Nhà Bè

  CTCP May  Nhà Bè - Sóc Trăng

  CTCP May  Đức Linh - Nhà Bè 

  CTCP Du Lịch NBC Cam Bình Resort

  CTCP May Gia Phúc

ndb-end-here