Trợ giúp cổ đông

 

Câu hỏi thường gặp

 
 • Vốn điều lệ và vốn điều lệ thực góp của NBC tại thời điểm 31/12/2008?
 • Vào ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2008, vốn điều lệ và vốn điều lệ thực góp của NBC là 140 tỷ VNĐ.
 • Ngoài cổ phần phổ thông, NBC còn những loại cổ phần nào khác? Nếu có thì số lượng từng loại cổ phần đang lưu hành?
 • Hiện nay NBC chỉ lưu hành một loại cổ phần là cổ phần phổ thông với tổng số lượng là 14 triệu cổ phần tương ứng với vốn điều lệ 140 tỷ VNĐ.
 • NBC đã là một công ty đại chúng? Nếu đúng thì NBC đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN vào thời điểm nào? Tổng số cổ đông vào thời điểm 31/12/2008.
 • Căn cứ theo định nghĩa của Luật Chứng khoán thì NBC là một công ty đại chúng. NBC đã hoàn tất các thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào tháng 10/2007. Tổng số cổ đông vào ngày 31/12/2008 là 456.
 • Chứng khoán (cổ phiếu) của NBC đã được lưu ký tập trung hay chưa?
 • Cổ phiếu của NBC hiện chưa được lưu ký tập trung.
 • Tôi có thể theo dõi giá chuyển nhượng cổ phần NBC qua những kênh nào?
 • Do cổ phiếu của NBC chưa được lưu ký và giao dịch tại các sở giao dịch chứng khoán nên không có kênh chính thức xác định giá chuyển nhượng. Cổ đông có thể tham khảo qua các giao dịch OTC hoặc tin tức trên một số phương tiện thông tin đại chúng.
 • NBC đã có quy chế về thực hiện các giao dịch và quyền của cổ đông hay chưa? Vì tôi muốn biết mình phải thực hiện những quyền và nghĩa vụ của một cổ đông theo quy trình nào
 • Các giao dịch và quyền của cổ đông NBC hiện tuân theo các quy định chung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động NBC.
 • NBC có bộ phận hay đơn vị nào chuyên trách về quan hệ cổ đông cũng như các giao dịch, quyền của cổ đông?
 • Các công tác nêu trên hiện do Ban Quản lý cổ phiếu phụ trách.
 • Tôi và một cổ đông của NBC có thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Chúng tôi phải làm thủ tục gì, theo những biểu mẫu nào?
 • Rất đơn giản: chỉ cần giấy xin chuyển nhượng hai bên ký xác nhận, bản gốc sổ cổ phần và chứng minh nhân dân của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng.
 • NBC có chương trình mua lại cổ phần của những cổ đông có nhu cầu bán? Nếu có thì giá mua được tính ra sao?
 • Hiện nay Công ty chưa có nhu cầu mua lại cổ phần của các cổ đông.
 • NBC có quản lý thông tin cơ bản của từng cổ đông (tên, số CMND, địa chỉ…)? Tôi vừa đổi CMND, vậy tôi cần làm gì để NBC cập nhật thông tin của tôi?
 • Ban quản lý cổ phiếu đang quản lý cổ đông và có đầy đủ các thông tin như bạn đã nêu. Trường hợp bạn hỏi bạn có thể liên lạc qua điện thoại trực tiếp đến BQLCP công ty hoặc gởi bằng mail qua địa chỉ: haibks@gmail.com.
 • NBC gửi thư mời, tài liệu, thông tin cho tôi theo địa chỉ hay bằng cách nào?
 • Chúng tôi gởi tài liệu cho cổ đông theo địa chỉ do quý cổ đông cung cấp, hoặc chúng tôi đăng tin trên trang web công ty www.nhabe.com.vn.
 • Nếu NBC chia cổ tức bằng tiền mặt thì tôi có thể đăng ký lựa chọn hình thức nhận tiền mặt hoặc nhận qua tài khoản được không?
 • Để thuận tiện cho việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo yêu cầu; nếu cổ đông muốn nhận tiền qua tài khoản cần đăng ký trước ngày chúng tôi thông báo chi trả tiền cổ tức bằng tiền mặt.
 • Người thân của tôi có sở hữu cổ phần của NBC và vừa qua đời, tôi là người thừa kế. Vậy tôi phải làm gì để chuyển tên sở hữu số cổ phần này?
 • Bạn phải có giấy tờ chứng minh bạn là người thừa kế (không có tranh chấp), làm đơn cam kết về việc bạn được thừa kế có xác nhận của UBND phường và kèm theo giấy chứng tử của người có cổ phần sở hữu và CMND của bạn.
 • Hiện nay khi chuyển nhượng cổ phần hay nhận cổ tức, tôi phải thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN như thế nào?
 • Hiện nay chuyển nhượng cổ phần chúng tôi không lấy phí chuyển nhượng, còn nghĩa vụ thuế do chuyển nhượng hoặc nhận cổ tức luật thuế TNCN chưa thực hiện hoãn đến 31/05/2009.
 • NBC sẽ tạm khấu trừ tiền thuế của tôi? Nếu có thì NBC sẽ cấp chứng từ (biên lai thuế thu nhập) cho tôi chứ?
 • Hiện nay chưa áp dụng, nhưng khi áp dụng luật thuế TNCN chúng tôi sẽ cấp cho bạn biên lai thu thuế TNCN do Bộ Tài chính quy định.
 • Làm sao để tôi có thể liên lạc trực tiếp với HĐQT, BKS vì tôi có việc gấp?
 • Bạn có thể liên lạc qua số điện thoại tổng đài (08) 38720077 và yêu cầu chuyển máy gặp thư ký HĐQT, thư ký TGĐ hoặc Trưởng ban kiểm soát.
 • NBC có cơ chế người phát ngôn chính thức hay không? Nếu trên thị trường xuất hiện tin đồn, cổ đông như tôi nên liên hệ với cá nhân, bộ phận nào để có xác nhận chính thức từ NBC?
 • Quyền đại diện phát ngôn chính thức của NBC là của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, thư ký HĐQT và những người khác được ủy quyền hay phân công phù hợp.
 • NBC có thực hiện công bố thông tin định kỳ và các sự kiện bất thường như quy định của Luật chứng khoán đối với công ty đại chúng không? Nếu có thì tôi có thể tiếp cận những thông tin qua những kênh nào?
 • NBC thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một công ty đại chúng về công bố thông tin định kỳ hoặc khi có sự kiện bất thường.

  NBC phối hợp nhiều kênh khác nhau để chuyển tải những thông tin này đến các bên liên quan một cách nhanh chóng và trọn vẹn nhất, ví dụ: (i) công bố tóm tắt Báo cáo tài chính trên ba số báo; (ii) đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính cùng nhiều thông tin khác trên website chính thức...

Bạn điền các nội dung bên dưới để gửi đến NBC. Các mục có dấu không được để trống.

 

Họ tên
Mã cổ đông (nếu có)
Email
Điện thoại
Nội dung
Mã bảo vệ CAPTCHA code