LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

04 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38720077 - 38729124      
Fax: (028) 38725107
Website: http://nhabe.com.vn


Giám đốc Thương mại
(Ông) Alastir William Justin Barrett
Email: alastir.barrett@nhabe.com.vn

» Phòng ban trực thuộc
» Công ty thành viên
» Cổ đông liên hệ

Thị trường quốc tế

Tổng Giám đốc
(Ông) Nguyễn Ngọc Lân
Email: nlan@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 0077
Fax: (028) 3872 2955 - 3872 9937

Phòng Kinh doanh thị trường và Nguyên phụ liệu
(Ông) Trần Đình Vũ
Email: davidvu@nhabe.com.vn
ĐT: (84.28) 38720077

Phòng Kinh doanh thị trường
(Ông) Nguyễn Đình Lâm Duy
Email: lamduy@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 2033 - +84 (0)90 373 7213

Sản xuất, kỹ thuật và chất lượng

Phó Tổng Giám đốc
(Bà) Lê Thị Ngọc Diệu
Email: ndieu@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 1067

Giám đốc Sản xuất
(Ông) Trần Ngọc Sơn
Email: ngocson@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 2515

Phòng Kỹ thuật
(Bà) Ngô Thị Nga
Email: ngonga@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 6860 - 3872 3917 - 3872 4078

Phòng Quản trị Chất lượng
(Ông) Khổng Tiến Thức
Email: thuc@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 8625

Phòng LEAN - Công nghệ & Phát triển
(Ông) Phạm Phước Hải
Email: phuochai@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 8195

Trung tâm Hệ thống CNTT
(Ông) Trần Huỳnh Duy Tân
Email: tanthd@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 6509

Trung tâm Truyền Thông Thương Hiệu
(Ông) Bùi Việt Nam
Email: nam@nbcmedia.vn
ĐT: (028) 3872 4413

Thị trường trong nước

Trung tâm Thời trang Mattana & De Celso
GĐ: (Ông) Đoàn Minh Đức (Kiêm P.TGĐ NBC)
Email: duc@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 7288

Trung tâm Thời trang Novelty
GĐ: (Bà) Lê Thị Hà Chi (Kiêm P.TGĐ NBC)
Email: chi@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 4414 - 3872 4412

Trung tâm Đồng Phục NBC
GĐ: (Ông) Nguyễn Văn Trâm
Email: tram@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 3820

Tài chính, Đầu tư

Phòng Kế toán Tài chính
(Ông) Mai Văn Hoàng Dũng
Email: hoangdung@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 5995 - 3872 3918
Fax: (028) 3872 4706

Phòng Dự án
(Ông) Nguyễn Anh Khang
Email: khangna@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 3522

Hành chính và đời sống - Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn (kiêm TP. Lao động - Tiền lương)
(Bà) Huỳnh Thị Hồng Cúc
Email: hongcuc@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 2836

Phòng Hành chính - Nhân sự
(Bà) Phạm Thị Hương (Phụ trách)
Email: huongpt@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 1945

Ban đời sống
(Bà) Vũ Thị Tách
ĐT: (028) 3872 5895

Phòng Bảo vệ
(Ông) Lê Văn Đáp
ĐT: (028) 3872 7891 - (028) 3872 7714

Quản trị công ty

Trưởng Ban kiểm soát
(Ông) Phan Văn Hải
Email: hai@nhabe.com.vn
ĐT: (028) 3872 2835
Fax: (028) 3872 2835

Chuyên gia nước ngoài

Giám đốc Thương mại
(Ông) Alastir William Justin Barrett
Email: alastir.barrett@nhabe.com.vn
ĐT: +44 (0) 7580 017689