Chính sách - quy định

Chính sách & Quy định website Nhà Bè:

1. Chính sách & Quy định chung

Link: https://nhabe.com.vn/vie/noi-dung-phu/bao-mat-thong-tin.html

2. Quy định và hình thức thanh toán: (chúng tôi chưa kinh doanh dịch vụ này trên Internet)

3. Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt: (chúng tôi chưa kinh doanh dịch vụ này trên Internet)

4. Chính sách bảo hành/bảo trì: (chúng tôi chưa hỗ trợ dịch vụ này trên Internet)

5. Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền: (chúng tôi chưa kinh doanh dịch vụ này trên Internet)

6. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Link: https://nhabe.com.vn/vie/noi-dung-phu/bao-mat-thong-tin.html