Năng lực sản xuất

THỊ TRƯỜNG CHÍNH

 

 

NĂNG LỰC SẢN XUẤT (MỖI THÁNG)

  600.000 bộ veston nam

  420.000 bộ veston nữ

  600.000 sơ-mi nam/nữ

  600.000 quần nam/nữ

  180.000 jacket nam/nữ các loại

  250.000 áo khoác nam/nữ các loại

  400.000 đầm +blouse các loại

  350.000 sản phẩm wash các loại

  100.000 sản phẩm ép sympatex các loại

  2.000.000 sản phẩm dệt kim

   MỘT SỐ NHÃN HÀNG NBC ĐÃ SẢN XUẤT