Năng lực sản xuất

THỊ TRƯỜNG CHÍNH

 

 

NĂNG LỰC SẢN XUẤT (MỖI THÁNG)

  600.000 bộ veston nam

  420.000 bộ veston nữ

  600.000 sơ-mi nam/nữ

  600.000 quần nam/nữ

  180.000 jacket nam/nữ các loại

  250.000 áo khoác nam/nữ các loại

  400.000 đầm +blouse các loại

  350.000 sản phẩm wash các loại

  100.000 sản phẩm ép sympatex các loại

  2.000.000 sản phẩm dệt kim

   KIM NGẠCH XUẤT KHẨU (TRIỆU USD)

 

   MỘT SỐ NHÃN HÀNG NBC ĐÃ SẢN XUẤT