Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra Công Chúng

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra Công Chúng

Ngày đăng: 20/04/2011


Thông báo Đại hội cổ đông thường niên NBC năm 2011

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên NBC năm 2011

Ngày đăng: 15/04/2011


Tài liệu Đại hội cổ đông NBC 2011

Tài liệu Đại hội cổ đông NBC 2011

Ngày đăng: 14/04/2011


Thông Báo "Đại hội cổ đông thường niên năm 2011"

Thông Báo "Đại hội cổ đông thường niên năm 2011"

Ngày đăng: 22/03/2011


Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại NBC

Ngày 28/12/2011, Tổng Công ty CP May Nhà Bè (NBC) đã phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận 4, TPHCM tổ chức tổng diễn tập PCCC cho cán bộ công nhân viên chức làm việc tại trụ sở Tổng công ty.

Ngày đăng: 29/12/2011