Thông báo trả cổ tức năm 2010

Thông báo trả cổ tức năm 2010

Ngày đăng: 03/05/2011


Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 22-4-2011

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 22-4-2011

Ngày đăng: 29/04/2011


Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 22-4-2011

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 22-4-2011

Ngày đăng: 29/04/2011


NBC tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Vào ngày 24.04.2010, Tổng Công ty cổ phần May Nhà Bè (NBC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Đại hội có sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các khách mời là Cổ đông, đại diện Cổ đông...

Ngày đăng: 28/04/2011


Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra Công Chúng

Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra Công Chúng

Ngày đăng: 20/04/2011