Hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

Tài liệu chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2008

Ngày đăng: 18/02/2009


NBC: Thương hiệu mới của TCTCP May Nhà Bè

Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè giới thiệu website mới gắn liền với hệ thống nhận diện thương hiệu.

Ngày đăng: 09/11/2009


Thông báo kết luận cuộc họp của Ủy ban Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam về việc xét duyệt Giải thưởng năm 2009

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2009, Uỷ ban Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức cuộc họp xét chọn các tập thể và cá nhân đề nghị trao Giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2009.

Ngày đăng: 16/09/2009