Thông tin tuyển dụng FOB - 2012

Thông báo tuyển dụng nhân sự bộ phận FOB thuộc Tổng Công Ty CP May Nhà Bè:

Ngày đăng: 02/08/2012


Thông báo thay đổi thành viên HĐQT

Thông báo về việc thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ngày đăng: 10/07/2012


Thông báo trả cổ tức năm 2011

Thông báo trả cổ tức năm 2011

Ngày đăng: 06/04/2012


Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Ngày đăng: 23/03/2012


NBC thực hiện " Phê bình và tự phê bình" theo NQTW 4

Ngày 25/12/2012 vừa qua, theo chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy khối Doanh Nghiệp Công nghiệp Trung ương ( DNCNTW) tại TP. HCM, Đảng ủy Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP đã tổ chức hội nghị tổng kết với nội dung “góp ý, phê bình và tự phê...

Ngày đăng: 26/12/2012