Động viên người lao động

Đã thành thông lệ, cứ đến dịp cuối năm là người lao động (NLĐ) nào cũng đều mong chờ được thưởng Tết.

Ngày đăng: 28/11/2022


NBC TUYỂN DỤNG 2022

NHÂN VIÊN ĐỊNH MỨC NPL (PHÒNG KỸ THUẬT)

Ngày đăng: 24/11/2022


Nâng tầm chuỗi cung ứng Việt - Mỹ

Chuỗi cung ứng Việt - Mỹ cần được củng cố để tăng tính chống chịu, bền vững hơn, nâng tầm và mang lại lợi ích tối đa cho các “mắt xích” trong chuỗi.

Ngày đăng: 23/11/2022