Hình ảnh sự kiện

Tiệc hưu trí 2019

Tiệc hưu trí 2019
Ngày đăng: 21-07-2020
Hội nghị Chuỗi cung ứng 2019

Hội nghị Chuỗi cung ứng 2019
Ngày đăng: 22-07-2020
Tiệc tất niên 2019

Tiệc tất niên 2019
Ngày đăng: 21-07-2020
Sơ kết 6 tháng 2019

Sơ kết 6 tháng 2019
Ngày đăng: 21-07-2020
Đại hội cổ đông 2019

Đại hội cổ đông 2019
Ngày đăng: 21-07-2020
Tiệc tất niên 2018

Tiệc tất niên 2018
Ngày đăng: 21-07-2020