Hình ảnh sự kiện

Sơ kết 6 tháng 2020

Sơ kết 6 tháng 2020
Ngày đăng: 22-07-2020
Ngày quốc tế phụ nữ 2020

Ngày quốc tế phụ nữ 2020
Ngày đăng: 2020-03-09
Tiệc hưu trí 2019

Tiệc hưu trí 2019
Ngày đăng: 21-07-2020
Hội nghị Chuỗi cung ứng 2019

Hội nghị Chuỗi cung ứng 2019
Ngày đăng: 22-07-2020
Tiệc tất niên 2019

Tiệc tất niên 2019
Ngày đăng: 21-07-2020
Sơ kết 6 tháng 2019

Sơ kết 6 tháng 2019
Ngày đăng: 21-07-2020