Đọc tin bằng RSS

 

RSS là gì?

RSS là một định dạng dữ liệu thống nhất cho phép truyền tải và cập nhật thông tin thường xuyên từ các nguồn phát tin. Thông qua RSS, người sử dụng có thể xem nhiều nguồn tin từ một chương trình đọc tin duy nhất (tiện lợi như sử dụng email).

Chúng tôi sử dụng RSS để các bên quan tâm có thể cập nhật các tin tức về NBC một cách liên tục mà vẫn tiết kiệm thời gian vì không phải truy cập website NBC. Mời xem danh sách các nguồn RSS mà NBC đang phát hành.

 

Để dùng RSS, tôi cần gì?

Để đọc các nguồn RSS, bạn cần chương trình đọc tin RSS. Các chương trình này có thể chạy trên web hoặc chạy riêng, và phần lớn đều miễn phí. Để thuận tiện, bạn nên dùng các chương trình chạy trên web như: Google Reader, Bloglines, Netvibes hoặc chính các trình duyệt như Internet Explorer, Firefox (phiên bản mới).