Thông báo

Đang hiển thị từ tin thứ 1 đến tin thứ 5 trong tổng số 56 tin.

Thông báo tuyển dụng

Tổng Công ty CP May Nhà Bè (NBC) thông báo tuyển dụng nhân sự:

Ngày đăng: 28/05/2018

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018

Ngày đăng: 15/05/2018

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 - TCTCP May Nhà Bè

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 - TCTCP May Nhà Bè

Ngày đăng: 14/05/2018

Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 - TCTCP May Nhà Bè

Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 - TCTCP May Nhà Bè

Ngày đăng: 14/05/2018

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng: 10/05/2018