Thông báo

Đang hiển thị từ tin thứ 1 đến tin thứ 5 trong tổng số 56 tin.

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày đăng: 20/04/2018

Thông báo tuyển dụng

Tổng Công ty CP May Nhà Bè (NBC) thông báo tuyển dụng nhân sự:

Ngày đăng: 15/11/2017

Thông báo lưu ký chứng khoán

Thông báo về việc lưu ký chứng khoán

Ngày đăng: 23/10/2017

Thông báo tuyển dụng

Tổng Công ty CP May Nhà Bè (NBC) thông báo tuyển dụng nhân sự

Ngày đăng: 23/09/2017

Thông báo trả cổ tức năm 2016

Thông báo trả cổ tức năm 2016

Ngày đăng: 11/04/2017