Thông báo

Đang hiển thị từ tin thứ 1 đến tin thứ 5 trong tổng số 100 tin.

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

Ngày đăng: 16/09/2021

Công văn xin gia hạn công bố báo cáo soát xét bán niên năm 2021

Công văn xin gia hạn công bố báo cáo soát xét bán niên năm 2021

Ngày đăng: 28/08/2021

Thông báo và Tuyển dụng công nhân

Đươc sự chấp thuận của UBND Quận 7 về việc cho phép Tổng Công ty May Nhà Bè – NBC được tổ chức thực hiện mô hình “Vừa sản xuất – Vừa cách ly” để chống dịch và đảm bảo an toàn sản xuất trong tình hình cách ly hiện nay.

Ngày đăng: 17/07/2021

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng: 13/07/2021

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát NBC 2021

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát NBC 2021

Ngày đăng: 28/06/2021