Chuẩn mực trình bày văn bản

Ngày đăng: 25/10/2010

(Lượt xem: 3284)

Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ban hành ngày 06 tháng 5 năm 2005:

Hướng dẫn trình bày văn bản.

Mẫu đăng ký phòng họp.

Mẫu giấy mời họp.

Mẫu chương trình.

Mẫu quyết định.

Mẫu thông báo.

Mẫu công văn.

Mẫu báo cáo.

Mẫu qui định.

Mẫu tờ trình.

 

Tin khác