MAY NHÀ BÈ – NBC TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG, ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Ngày đăng: 03/09/2019

(Lượt xem: 493)

Chiều ngày 30/8/2019, Đảng bộ Tổng Công ty May Nhà Bè tổ chức Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2019), Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019) và Học tập, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đông đảo đại biểu tham dự là cán bộ, đảng viên và người lao động

Tổng Công ty vinh dự chào đón đồng chí Phạm Văn Dỹ - Trung tướng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam; Nguyên Bí thư, Chính ủy Quân khu 7 đến thăm và phổ biến nội dung cốt lõi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Phạm Văn Dỹ đánh giá cao vai trò lãnh đạo điều hành của Đảng bộ; biểu dương tinh thần, thái độ nghiêm túc của cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị; đã thể hiện rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc việc tiếp thu để thực hiện nghị quyết của Đảng.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ phổ biến nội dung tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy đồng chí Đinh Văn Thập – Bí thư Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các chi bộ, cán bộ, đảng viên thống nhất trong quan điểm, vận dụng thiết thực vào nhiệm vụ của mình; đồng thời làm tốt công tác vận động, tuyên truyền rộng rãi trong người lao động thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; mà cụ thể trước mắt là bảo vệ bản thân và có trách nhiệm trong bảo vệ thành quả của Tổng Công ty được các thế hệ lãnh đạo và người lao động xây dựng hơn 45 năm qua./.

Ông Đinh Văn Thập – Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ NBC phát biểu

NBC

 

 

Tin khác