NBC biểu dương nhiều cá nhân tập thể trong phong trào thi đua lao động sản xuất

Ngày đăng: 05/01/2019

(Lượt xem: 548)

Phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2018 với thông điệp “Gắn kết cùng phát triển” chính là nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ tinh thần tích cực lao động và hăng say làm việc đến toàn thể cán bộ công nhân viên trên toàn hệ thống Tổng công ty. Thực hiên nghiêm túc và quyết liệt phong trào thi đua, tập thể các đơn vị, cá nhân ra sức thi đua, nỗ lực không ngừng, phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết của tập thể đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phát động phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm 2018

Trong năm qua, việc đảm bảo, kiểm tra liên tục hệ thống quản trị, chất lượng, 5S, Lean, an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm, chấp hành tốt luật bảo vệ môi trường, luật PCCC, luật dân quân tự vệ được thực hiện nghiêm túc đúng nội quy kỹ cương của Tổng Công ty. Hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng, nhân rọng trong sản xuất, làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, các sản phẩm đủ sức cạnh tranh, làm hài lòng khách hàng, mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh. Từ những kết quả tốt đẹp đó, NBC đã kịp thời biểu dương, khen thưởng hơn 2 tỷ đồng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc hoàn thành kế hoạch được giao.

Không khí hăng say lao động sản xuất giai đoạn cuối năm

Sau một năm tổ chức chương trình Phát động phong trào thi đua, đã đạt được những thành tích ấn tượng. Đó là nhờ vào sự đồng lòng, đồng thuận giữa Ban lãnh đạo và toàn thể anh chị em công nhân, là sự kiên trì, phấn đấu, nhiệt huyết trong lao động, sự tìm tòi, sáng tạo được diễn ra liên tục…góp phần vào sự phát triển ngày một lớn mạnh và bền vững hơn của Tổng Công ty.

Khu I là đơn vị dẫn đầu đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch được Ban lãnh đạo tuyên dương khen thưởng

Khu III đơn vị được Ban lãnh đạo đánh giá có nhiều đột phá trong công tác sản xuất năm vừa qua.

Ban lãnh đạo kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân đơn vị Khu II

NBC

 

Tin khác