Xác định rõ nhiệm vụ nhằm phát huy tính xung kích của tổ chức đoàn

Ngày đăng: 05/10/2020

(Lượt xem: 523)

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm và tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Giám Đốc các đơn vị cùng BCH Đoàn Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh,  Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty May Nhà Bè – NBC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nghị quyết nhiệm kỳ 2017- 2022 đã đề ra.

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại Ban chấp hành Đoàn Tổng Công ty xác định và đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và cơ bản của Công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn chặt với sự phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn mới.

1. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; tập trung chỉ đạo, đổi mới hình thức sinh hoạt từ Chi đoàn; tăng cường hiệu quả công tác rèn luyện, quản lý đoàn viên; đầu tư nâng chất đội ngũ cán bộ Đoàn; nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên và tỷ lệ đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng.

2. Duy trì và phát huy các mặt đã làm được trong giai đoạn 2017 - 2020, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, đi đầu, đảm nhận những phần việc khó khăn của đơn vị; gắn công tác đoàn và phong trào Thanh niên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính quyền trong việc xây dựng các chương trình hành động; phát động các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho Đoàn viên thanh niên tham gia sản xuất, cống hiến nhiều hơn nữa sức mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đơn vị.

3. Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo; triển khai hiệu quả và cụ thể hóa Nghị quyết Đảng bộ Tổng Công ty thành chương trình hành động cụ thể; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ trong giai đoạn 2020 – 2022.
4. Tiếp tục duy trì và phát triển công tác truyên truyền giáo dục, lý tưởng đạo đức, lối sống, pháp luật cho ĐVTN thông qua hệ thống phát thanh Tổng Công ty và trang Fanpage Đoàn TN NBC.

5. Đào tạo nguồn Cán bộ đoàn trẻ, khỏe có trình độ cao, am hiểu nhiều lĩnh vực, có đức, có tài đủ khả năng thực hiện hoài bảo trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty trở thành điểm sáng với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
  • Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm Dệt May 3 năm liên tục: 2017, 2018, 2019 do Đoàn Khối DNCN trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng
  • Đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện tháng Thanh niên năm 2017, năm 2019 do Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh khen tặng
  • Đơn vị có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2017 do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khen tặng
  • Đơn vị đã tham gia tích cực và hoàn thành tốt các hoạt động trong Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2018, năm 2019.
  • Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2018 do Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh khen tặng.

NBC

 

 

Tin khác