VIỆC LÀM TỐT - THU NHẬP CAO

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN CÓ KINH NGHIỆM MAY

Ngày đăng: 24/11/2022

NBC VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TUYỂN DỤNG 2022

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ CŨNG NHƯ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TRÊN HỆ THỐNG TĂNG CƯỜNG VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VỚI SỐ LƯỢNG LỚN ĐỂ TĂNG GIA SẢN XUẤT HOÀN THÀNH CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG ĐÚNG TIẾN ĐỘ.

Ngày đăng: 14/05/2022