NBC TUYỂN DỤNG 2022

Nhân Viên Phân Bàn (Phòng Kho - Kho Thành Phẩm)

Ngày đăng: 04/03/2022

NBC TUYỂN DỤNG 2022

TUYỂN NHÂN VIÊN XẾP VẢI - KHO NGUYÊN LIỆU

Ngày đăng: 04/03/2022

NBC TUYỂN DỤNG

JD SALE DIVISION – MERCHANDISE

Ngày đăng: 18/01/2022

TRUNG TÂM THỜI TRANG NOVELTY TUYỂN DỤNG

Nhân viên Sale Online NOVELTY

Ngày đăng: 14/01/2022

TRUNG TÂM THỜI TRANG NOVELTY TUYỂN DỤNG

Nhân viên Kinh Doanh Đồng Phục

Ngày đăng: 13/01/2022